Werking

Wie zijn we?

 

Vanuit het buitengewoon onderwijs bieden wij ondersteuning aan scholen gewoon onderwijs. Binnen het ondersteuningsmodel zijn er hiervoor twee sporen. Er kan ondersteuning aangevraagd worden voor de brede types of voor de kleine types.

Types.png

1.1 Ondersteuning voor de brede types (type basisaanbod, 3 en 9

Voor ondersteuning voor de brede types kiest de school met welk ondersteuningsnetwerk ze samenwerkt. ONW CO is een samenwerking van scholen buitengewoon onderwijs, scholen gewoon onderwijs, CLB's en pedagogische begeleidingsdiensten (PBD). Wij ondersteunen scholen in volgend werkingsgebied:

Regioverdeling BT.jpg

1.2 Ondersteuning voor de kleine types (type 2, 4, 6 en 7)

Voor ondersteuning voor de brede types kiest de school met welk ondersteuningsnetwerk ze samenwerkt. Ondersteuningsnetwerk Centrum is een samenwerking van scholen buitengewoon onderwijs, scholen gewoon onderwijs, CLB’s en pedagogische begeleidingsdiensten (PBD). De ondersteuners van de brede types vormen per regio een team en worden aangestuurd door een regiocoach. Voor specifieke inhoudelijke vragen kunnen de ondersteuners ook terecht bij de doelgroepcoaches van de brede types. Voor meer informatie verwijzen we u graag door naar www.onw-centrum.be.

Brede Types Ondersteuner.png