Waarvoor staan we?

Alle Belgische overheden ondertekenden het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Dit verdrag bepaalt dat mensen met een handicap – 10% van de bevolking – ook recht – hebben op een goed leven en op een volwaardige deelname aan de maatschappij, dus ook aan het onderwijs.

Vanuit deze inclusiegedachte bieden we ondersteuning in het gewoon onderwijs. We vertrekken vanuit de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling en gaan aan de slag met schoolteam, leerkracht en leerling. Elke partner draagt hierin zijn steentje bij, want samen vliegen we hoger!