Hoe komen we tot een geslaagde ondersteuning?

Een geslaagd ondersteuningstraject vertrekt vanuit wederzijds engagement en duidelijke afspraken. Hieronder verstaan we:  

 • Een duidelijke en concrete ondersteuningsvraag vanuit de leerkracht. 
   

 • De school plant een startvergadering om samen concrete doelen vast te leggen.
   

 • Er is regelmatig overleg tussen ondersteuner, school en partners: onderlinge afstemming, praktische afspraken, ...
   

 • Tijd en ruimte om samen te werken met leerkrachten en zorg/leerlingbegeleiding.
   

 • De school plant (een) evaluatievergadering(en) om samen de vooropgestelde doelen te evalueren.
   

 • Ondersteuningsmomenten in de klas.
   

 • Duidelijke communicatie: hoe blijven de school, ouders en partners op de hoogte van het ondersteuningstraject?
   

 • Duidelijke afspraken over taakverdeling, verslaggeving van overleg, Smartschool, kopieerapparaat, gebruik van materiaal, wat te doen bij afwezigheden, ...

Voornaam *