top of page

Voorwaarden om aan te melden

Voorwaarde om aan te melden
criteria aanmelden.jpg
Hoe meld je aan?

Hoe meld je aan?

Aanmeldingen gebeuren via www.diplon.be.

Dit platform maakt het aanmelden eenduidig en zorgt voor een optimaal overzicht op één platform. Daarnaast voldoet Diplon aan de huidige GDPR-wetgeving.

Scholen die nog niet vertrouwd zijn met diplon, kunnen bij vragen contact opnemen met Lise Van Schuerbeeck: lise.vanschuerbeeck@onwco.be of 0470 70 29 85.

Financiering en instapmomenten

Financiering en instapmomenten

Ondersteuningsnetwerk CO biedt een één spoor werking. Het ondersteuningsmodel is echter georganiseerd volgens twee sporen met een verschillende financiering:

  • Voor de leerlingen van de brede types wordt gewerkt met een vast pakket aan middelen voor een heel schooljaar. Dit verandert niet naar gelang het aantal aanmeldingen. 

  • Voor de kleine types worden per leerling middelen gegenereerd. De leerlingen worden geteld op twee teldagen: de eerste werkdag van oktober en de eerste werkdag van februari. Aanmelden gebeurt dus bij voorkeur voor 1 februari.

Aanmelden voor ondersteuning kan gedurende het hele schooljaar. Indien mogelijk starten we zo snel mogelijk op en dit uiterlijk tijdens het volgende instapmoment.

Omwille van het verschil in financiering hanteren we verschillende instapmomenten per spoor:

  • voor de brede types: na iedere vakantie

  • voor de kleine types: na de twee teldagen

 

Knipsel.PNG
bottom of page